ten quixotes

onkisot_thumbbigTen articles about ten novels from classical and contemporary literature in Turkey. Ersan Üldes tries to find humouristic traces on ten novels which follow the tradition of Cervantes. You may see inside this book by the link below. In order to read English version, please go “summary of this book” button.

Klasik ve çağdaş Türk Edebiyatı’ından on ayrı roman hakkında on ayrı inceleme. Ersan Üldes Cervantes geleneğini takip eden, farklı dönemlere ait on romanı bu kitapta buluşturuyor. Aşağıda yer alan link aracılığıyla kitabın bir bölümünü inceleyebilirsiniz. İngilizce özetine ise “summary of this book” linkinden ulaşabilirsiniz.

see inside this book

summary of this book

1. Dancing Girl Çengi Ahmet Mithat Efendi

2.Car Passion Araba Sevdası Recaizade Mahmut Ekrem

3. Mr. Fahim and Us Fahim Bey ve Biz Abdülhak Şinasi Hisar

4. Murtaza Murtaza Orhan Kemal

5. The Time Regulation Institute Saatleri Ayarlama Enstitüsü A. H. Tanpınar

6. Dangerous Games Tehlikeli Oyunlar Oğuz Atay

7. Absent Romance Gaib Romans Ümit Kıvanç

8. The Lie Yalan Tahsin Yücel

9. Homeland Lessons 1 Vatan Dersleri 1 İbrahim Yıldırım

10. Har Har Murat Uyurkulak

“about this book…”                                                      “hakkında…”

“ ‘Ten Quixotes: The Ingenious Gentlemen of Turkish Novel’ by Ersan Üldes, a most valuable work in our world of literary critics, calls us to open our minds and deepen our act of reading.” Yankı Enki, Taraf Kitap>THE ORIGINAL TEXT»»

“Üldes’in ‘On Kişot: Türk Romanında Yaratıcı Asilzadeler’başlıklı kitabı, edebiyat eleştirisi dünyamızı son yıllarda zenginleştiren en değerli çalışmalardan biri olarak bizi, zihinlerimizi açmaya ve ve okumalarımızı derinleştirmeye çağırıyor.” Yankı Enki, Taraf Kitap>YAZININ TÜMÜ»»

“While studying the books he selected, Ersan Üldes does not flinch from underlining their imperfect parts. He does justice to the criticism in ‘Ten Quixotes’. Several literary theories claim that criticism is an art. I can easily say Üldes wrote a book supporting this opinion with regard to both language and aesthetics.”Fikri Sabit, Sabit Fikir>THE ORIGINAL TEXT»»

“Ersan Üldes, ele aldığı yapıtları sorunlu noktalarının da altını çizerek incelemiş. Bu anlamda “On Kişot”ta eleştirinin hakkını vermiş. Çeşitli edebiyat kuramları eleştirinin de bir sanat olduğu konusunda hemfikirdirler. Üldes’in dil ve estetik anlamında bu görüşü destekler nitelikte bir kitaba imza attığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.” Fikri Sabit, Sabit Fikir>YAZININ TÜMÜ»»

“Ersan Üldes reads and interprets Turkish novel from a different perspective, and through his theses on ‘the first Turkish novel’ and ‘postmodern novel’, he starts a discussion which will be enjoyed by our critics.” Metin Celâl, Cumhuriyet Kitap >THE ORIGINAL TEXT»» 

“Ersan Üldes ‘On Kişot’ta Türk romanını farklı bir açıdan okuyup yorumlarken hem ilk Türk romanı hem de postmodern roman hakkındaki tezleri ile de eleştirmenlerimizin seveceği önemli bir tartışma açıyor.” Metin Celâl, Cumhuriyet Kitap >YAZININ TÜMÜ»»

“Üldes takes advantage of the fact that “his book is not a career work”. Instead of a dry academic work, he makes the reader likes the novels he studied. Even though you have already read the ten novels Üldes studied, you feel like reading them again when you read Ten Quixotes.” Rıza Kıraç, Radikal Kitap>THE ORIGINAL TEXT»»

Üldes, bu incelemeyi yaparken “Kitabının bir kariyer çalışması olmamasının” bütün nimetlerinden yararlanıyor. Kara kuru bir akademik çalışma yerine hem ele aldığı konuyu hem incelediği romanları okura sevdiriyor.  Üldes’in incelediği on kitabı okumuş olsanız bile ‘On Kişot’u okurken yeniden o romanları okumak isteğiniz uyanıyor. Rıza Kıraç, Radikal Kitap>YAZININ TÜMÜ»»

“Ersan Üldes analyzes and extraordinarily observes the Ten Quixotes of Turkish novel and their numerous common characteristics including ‘their idiocy, running in circles, being the most naive person in their environment, and the lies they believe’, with an extraordinary observance.” Çağlayan Çevik, Hürriyet>THE ORIGINAL TEXT»»

“Budalalıkları, inandıkları yalanları, boşa kürek çekmeleri, bulundukları çevrenin en ‘saf’ insanı olmaları ve daha nice ortak özelliğiyle Türk edebiyatının On Kişot’unu olağanüstü bir gözlemle inceliyor Ersan Üldes.” Çağlayan Çevik, Hürriyet>YAZININ TÜMÜ»»