the theory of infirmity / zafiyet kuramı

zafiyet_thumbbig

“To wear the ‘title’ of author like a badge of rank is one of the most dangerous ways on earth to achieve self-satisfaction. To write is one thing, but to be a writer, an author, to live life on earth clinging to this identity is a pathology belonging more to the field of psychology than literature. And then, when these writers know their work isn’t good enough, they take it all out on you, the “author’s friend,” that pitiful creature who has to stay fresh and interesting at all times and feed the author a steady supply of new ideas in order not to feel entirely insignificant in his presence . .”

“Bir kimlik olarak yazarlığı rütbe gibi taşımak, dünyadaki en tehlikeli tatmin şekillerinden biridir. Yazmak başka; ama yazar olmak, yeryüzünde ısrarla o kimlikle bulunmak, psikoloji bilimine havale edilesi bir bozukluktur. Yazdıkları tatmin edici olmayanlar, sizin üzerinizden, yani yazar dostu adı verilen, yazarın yanında daha önemsiz kalmamak için sürekli diri kalmak, sürekli taze fikirler yumurtlamak zorunda olan zavallıların üzerinden tatmin olmaya çalışırlar.”

Translator Meriç, the protagonist of the novel, makes changes on the novels that he translates from German because of his strange rage against the authors. After a very weird day, he decides to be an author. Thanks to the new perspective he brought on the art of novel, we witness both his life and the process of writing of the novel simultaneously. Exploring the weaknesses of an individual in Theory of Infirmity, Üldes follows the most outstanding humouristic trend of Turkish novel and doesn’t avoid trying new paths. Having Üldes’ unique sound and style, Theory of Infirmity is a fascinating satire on the literary society and the publishing market.

Yazarlara duyduğu öfke yüzünden, Almanca’dan tercüme ettiği romanlarda gönlünce değişiklikler yapan Meriç, yaşadığı çok garip bir günün ardından yazarlığa soyunur. Roman sanatına kendince getirdiği yeni yaklaşım sayesinde, onun yaşamına ve romanı yazma sürecine eşzamanlı olarak tanık oluruz. Bireyin zaaflarını konu alan Zafiyet Kuramı, Türk romanının en seçkin mizah çizgisini takip ediyor ve bir yandan da Türk romanı için yeni çıkış yolları arıyor. Kendine has sesi ve üslubuyla Üldes, Türkiye’deki edebiyat ve yayıncılık dünyasını da hicvediyor.

see inside this book

Ersan Üldes’ latest novel, Zafiyet Kuramı (The Theory of Infirmity), was published by Plan B in 2007 and also published in Syria and Macedonia. An excerpt was selected for Dalkey Archive’s Best European Fiction 2011 Anthology, edited by Aleksandar Hemon. You may take a look at and read a part from the book by the above link “see inside this book” For English version, please click on the “summary of this book” button. At this link you can read  “Professional behavior” the part selected and published in Best European Fiction 2011 and also an extended summary of the book.

Ersan Üldes’in son romanı Zafiyet Kuramı 2007’de Plan B tarafından yayımlandı, Suriye ve Makendonya’da çevrildi ve bu roman, ünlü Bosnalı yazar Aleksander Hemon editörlüğünde yayımlanan Avrupa’nın En İyi Kurguları 2011 Antolojisi’nde yer aldı. Yukarıdaki link aracılığıyla kitaptan bir bölüm okuyabilirsiniz. Aşağıda yer alan “summary of this book” linki aracılığıyla da antolijide yer alan bölüme ulaşabilirsiniz. Aynı linkte daha geniş bir özete ulaşmanız da mümkün.

summary of this book

“about this book…”                                                      “hakkında…”

“The Turkish story, Ersan Üldes’s ‘Professional Behavior,’ captures something of the playful and adventurous spirit with which Mr. Hemon has put the collection together. In it a translator takes it upon himself, with amusing results, to “improve” the prose of the German novelist whose work he is supposed to render into Turkish. “I think the word that best describes my activities might be ‘correction,’ ” he reasons. “Or maybe ‘revision’ … or how about ‘polishing’?” Larry Rohter, The NewYork Times > ALL TEXT»»

Türkiye’den Ersan Üldes’in romanının “Meslek Davranışları” bölümü, Hemon’un derlemesinin oyuncu ve maceracı ruhunu çok iyi yakalıyor. Bu bölümde, ünlü bir Alman romancının metinlerini kendi diline çeviren bir tercümanın romanları “iyileştirmeyi” kendine vazife edinmesiyle gülünç sonuçlar doğuyor. ‘Hiçbir zaman, bozma, değiştirme ya da tahrifat koyuluğunda sözcüklerle tanımlamadım yaptıklarımı. Konuya açıklık getirecek kelime, sanırım düzeltmedir. Ya da tashih meselâ… Veya rötuş…’ “Larry Rohter, The NewYork Times > METNİN ORİJİNALİ»»

“Professional Behavior, by Turkey’s Ersan Üldes, is a good example of the anthology’s constant merger of ingenuity and insight.  The story starts off with an engaging literary conceit:  a translator begins making up false versions of the novels he renders into Turkish, giving greater prominence to the characters he prefers while changing the features that he finds clichéd.” Kevin Frazier, Open Letters Monthly > ALL TEXT»»

“Türkiye’den Ersan Üldes’in [Zafiyet Kuramı adlı romanının] “Meslek Davranışları” bölümü, antolojinin ne kadar ustalık ve öngörüyle hazırlandığını sahibi olduğunu gösteren iyi bir örnek. Hikâye oldukça çekici bir edebi fikirle başlıyor: Almanca’dan ana diline kazandırdığı romanlarda klişe bulduğu yerleri değiştiren, beğendiği karakterleri ön plana çıkaran bir çevirmen söz konusu. ” Kevin Frazier, Open Letters Monthly >METNİN ORİJİNALİ»»

“Ersan Üldes actually places the translator centre stage. As he sabotages the texts of famous foreign writers by ‘improving’ their stories – for example, allowing the characters to live rather than die – the translator enhances his own power.” Rosie Goldsmith, The Independent >ALL TEXT»»

“Ersan Üldes’in romanının merkezine bir çevirmeni yerleştiriyor. Bu çevirmen, yabancı yazarların metinlerini, hikâyeleri “iyileştirerek” sabote ederken – mesela çoktan ölmüş karakterleri yaşatarak – kendi gücünü artırıyor. ” Rosie Goldsmith, The Independent >METNİN ORİJİNALİ»» 

“One story to single out comes from Turkish author Ersan Üldes. It is the confession of a translator who, at some point, started taking liberties with the works of the authors. Changing the plot, refusing to kill off characters and twisting the meaning, until it no longer resembles the original, the confession is a hilarious and profound tale, as entertaining as it is thought provoking.” Grigory Borodavkin, The Vienna Review > ALL TEXT»» 

Dikkat çeken hikâyelerden biri Türk yazar Ersan Üldes’e ait. Bu, yazarların metinlerini tercüme ederken içinden geldiği gibi davranmaya başlayan bir çevirmenin itirafı. Konuyu değiştiren, ölen karakterleri yaşatan, anlamı tersyüz eden çevirmenin eğlenceli olduğu kadar düşüncelere de sevk eden hikayesi, gülünç ve derin. Grigory Borodavkin, The Vienna Review > ALL TEXT»»

“Professional Behavior is a good, strong story.  It raises questions instead of answering them, and the problems put forth are much more important than the plot.  It’s a vehicle for Üldes to consider the difficulty of translation, and in that it very much succeeds.” Damian Kelleher, Literary Reviews and Essays > ALL TEXT»»

“Meslek Davranışları, güzel ve güçlü bir hikaye. Yanıt vermeyi değil soru sormayı tercih ediyor ve ortaya konan sorunlar hikayenin konusundan çok daha önemli. Tercüme zorluklarına dikkat çekmek isteyen Üldes için bu bir yöntem ve bu yöntemi çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Damian Kelleher, Literary Reviews and Essays > METNİN ORİJİNALİ»»

“Üldes’s humorous and tight prose recounts the experiences of a translator who ‘improves’ on a series of German novels he is commissioned to translate; so much so that the books are more popular in translation than in German.” Maria Eliades, EurasiaNet’s Weekly Digest >ALL TEXT»»

Üldes’in mizahi ve derin metni, Almanca romanları çevirmekle görevlendirilmiş, fakat bu romanlar üzerinde gönlünce değişiklikler yapan bir tercümanın deneyimlerini aktarıyor. Öyle ki bu çeviri romanlar, Almanca orijinallerinden daha popüler oluyor. Maria Eliades, EurasiaNet’s Weekly Digest >METNİN ORİJİNALİ»»

“Some texts are so laden with such local colour that they are all but destroyed in the attempt to translate them. Fortunately, this is not the case with Ersan Üldes’ story Professional Behaviour.” David J Single, Literature Reviews > ALL TEXT »»

Kimi metinler, bütünlüklü görünen, ama çevrilmeye kalkışıldığında dağılan yerel renklerle tıka basa dolu olur. Çok şükür ki Ersan Üldes’in hikayesi Meslek Davranışları için bu durum asla söz konusu değil. David J Single, Literature Reviews >METNİN ORİJİNALİ»»

“The Theory of Infirmity by Ersan Üldes is, in my opinion, the best Turkish novel of 2007.” Hikmet Temel Akarsu, Turkish Book Review, >ALL TEXT»»

“Ersan Üldes’in Zafiyet Kuramı, kanaatimce 2007 yılının en iyi romanı.” Hikmet Temel Akarsu, Turkish Book Review, METNİN ORİJİNALİ »»

“The Theory of Infirmity by Ersan Üldes, with aspects such as its structure and narrative style, is distinctly unique in terms of literary conventions. It aims not just to present to the reader with an interesting topic, but with a true work of literature.” Metin Celâl, Cumhuriye Kitap>GO ORIGINAL TEXT»»

“Ersan Üldes’in Zafiyet Kuramı, yapısı, anlatımı gibi edebi nitelikleriyle ana eğilimden farklılaşıyor. Okura ilginç bir konu değil, edebiyat eseri sunmak niyetinde.” Metin Celâl, Cumhuriyet Kitap, >YAZININ TÜMÜ»»

“This criticism that evolves and revolves around the publishing business in particular, before going on to penetrate other aspects of life, is absorbing in its humorous style. (…) Sense of humor in the text reaches its peak in chapters where he wages war on the famous German writer Judith Wohmann’s novels.” A. Ömer Türkeş , Radikal Kitap>GO ORIGINAL TEXT»»

” Özellikle yayıncılık sektörü etrafında gelişen, oradan hayatın diğer alanlarına yayılan ama ağırlıklı olarak İstanbul’un belli çevrelerinde yoğunlaşan eleştiri, mizahi üslubuyla çok çekici.” A. Ömer Türkeş, Radikal Kitap >YAZININ TÜMÜ»»

“This is the kind of writer I’d like to see on the literary scene. The Theory of Infirmity is a book not everyone is bold enough to write or publish, because it is a book that questions writing, and the publishing world. The French call it pejorative but this is ‘virile’ humor.” Kürşat Oğuz, Istanbul Life >GO ORIGINAL TEXT»»

“Edebiyat dünyasında böyle yazarlar olsun istiyorum, naçizane. ‘Zafiyet Kuramı’ pek kimsenin yazmaya, yayımlamaya cesaret edemeyeceği; çünkü yazarlığı, yayıncılığı sorgulayan bir kitap. Pejoratif derler Fransızlar, ama ‘delikanlıca’ bir mizah bu.” Kürşad Oğuz, İstanbul Life >YAZININ TÜMÜ»»