articles

a journey through political time

In the West, Turkish literary generally has been considered interesting only as long as it fulfils some orientalistic expectations. In this arena, politics is usually left in the background; especially if it does not offer a marketable aspect. >ALL TEXT»»

sahbazin_harikulade_yili_1979 sessizlik_kuleleri hal-ve-zaman-mektuplarisiyasi zamanda yolculuk

Batı dünyasında Türk Edebiyatı, genelde oryantal açılımlara imkân tanıdığı oranda ilgi çekici bulunmuştur. Bu alanda siyaset, eğer ki Batılı okura pazarlanabilir bir açılım getirmiyorsa, genelde geri planda kalır. >YAZININ TÜMÜ»»

postmodernist perspectives in the turkish novel

According to Habermas, modernity is an ‘incomplete’ project. If applied to Turkish Literature, modernity is a movement that has only just begun, and as yet remains undeveloped. >ALL TEXT»»

unutma_bahcesi mukaddes_cildin_parcalanisi koparildigimiz_topraklarTürk romanında postmodernist açılımlar

Habermas için modernizm, ‘tamamlanmamış’ bir projedir. Söz konusu Türk Edebiyatı olduğunda bu tespit üzerinde ‘küçük’ bir değişikliğe gitmek gerekir. Türk Edebiyatı için modernizm, ‘tamamlanmamış’ değil, sadece ‘başlanmış’ bir projedir. >YAZININ TÜMÜ»»

a literary humour channel in the modern Turkish novel

Within modern Turkish novel, we do come across important and humourous works that give importance to novel’s heritage. Not loosing their perfection when eveluated from a non-orientalist point of view, these works are written with a universal criterion but they definitely belong to this land. >ALL TEXT»»

Saatleri-Ayarlama-Enstitusu oguz_atay_tehlikeli_oyunlar yalan_tahsin_yucelmodern Türk romanında mizahi bir edebiyat kanalı

Modern Türk Romanında roman sanatının mirasına kayıtsız kalmayan, oryantalist bakışın dışında değerlendirildiği zaman da yetkinliğinden bir şey kaybetmeyen, evrensel ölçütlerle yazılmış, ama kesinlikle bu toprağa ait kimi önemli eserlere rastlayabiliyoruz. >YAZININ TÜMÜ»»

a distinctive kind of literature from Barış Bıçakçı

All aspects considered, in ‘After Going Parallel to the Ground for a While’ as well as his other books, through using even less of the same words Barış Bıçakçı creates a distinctive kind of literature. >ALL TEXT»»

aramizdaki_en_kisa_mesafe bizim_buyuk_caresizligimiz bir_sure_yere_paralel_gittikten_sonraBarış Bıçakçı’dan başka türlü bir edebiyat

Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra’da ve diğer bütün kitaplarında Barış Bıçakçı, aynı kelimelerin daha azını kullanarak başka türlü bir edebiyat yapıyor. >YAZININ TÜMÜ»»

 

Noir tale: İsmail Güzelsoy’s novels

Although novels by İsmail Güzelsoy wander around all of the genres which are the usual venues of populism and bestseller fiction, they never feel like lesser works. This is because every action and every fact takes place in a conceptual deepness. In short, his novels lead one to say ‘Genre is nothing in literature’>ALL TEXT»»

ruh_hastasi iyi_yolculuklar renk_ve_korku_meseleleriİsmail Güzelsoy romanları, popülizmin ve çoksatar edebiyatın mesken edindiği bütün türlerde gezinmesine rağmen, asla ucuzlaşıp sarkmıyor. Çünkü her edim, her olgu kavramsal birer derinliğin boyunduruğunda vuku buluyor. En kısa yoldan söylersek, Güzelsoy’un romanları insana “edebiyatta tür, aslında hiçbir şeydir,” dedirtme gücüne sahip>YAZININ TÜMÜ»»